BLIMEDLEM

Ansökan om medlemskap i Jezidiska kulturföreningen i

Norrköping

 

 

JEZIDISKA IDEELL KULTURFÖRENING

 

 

 

 

Namn och förnamn

Personnummer

Telefon:

Fax:

E-post:

 

Adress

Ort

Postnummer:

 Datum och Underskrivit

Vuxen

Barn

Flicka

Pojke

 

 

 

Namn och förnamn

Personnummer

 

Ort

Postnummer:

Telefon:

Fax:

E-post:

 

 

Adress:

Datum och underskrivit

 

 

Vuxen

Barn

Flicka                            Pojke

 

 

 

Jag har läst genom alla bestämmelser om den här föreningen och härmed accepterar jag det

datum och ort Signatur.

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter