Om oss

Jezidiska ideell kulturföreningen i Norrköping är en folklig och godvillig sammansluten förening. Jezidiska ideell kulturföreningen bildades 2014. Organisationen består av frivilliga representanter och är neutralt oavsett vad det gäller politiska åsikter, språk och folk.

Medlemmarna anknyter sig till neutraliteten och värderar föreningens stadgar. Organisationens syfte är ideellt

 

Syftet med föreningen:

 1- Föreningen samordnar och ansvarar för firandet av nationella, kulturella och religiösa högtider.

 

2- jezidiska föreningens uppgift är att samarbeta på ett demokratiskt sätt och bevara den jezidiska nationella, kulturella och historiska traditionen i Sverige. 

  

3- Att hjälpa, ta ställning till medlemmarnas och ungdomarnas gemensamma intressen när det gäller sociala och fritids aspekter samt att skydda deras medborgerliga rättigheter.

                                                                                                                                                

 4- Att skapa goda förhållanden med det svenska folket, samt att kämpa mot främlingshat, etnisk diskriminering och övrig.

 

Projektets historia

I denna del kan du beskriva projektets historia och förklara att det skapats. Det är lämpligt att nämna milstolpar för projektet och hedra deltagande personer.

Våra användare

Här kan du beskriva typiska användare och varför detta projekt är viktigt för dem. Det är bra att motivera din kunder så att de kommer tillbaka till din webbsida.