RELIGION OCH HISTORIA

Historia

Jeziderna är en benämning på en etnisk minoritet som har sitt ursprung i Mellanöstern och betraktar området norra Irak som sitt traditionella hemland. jeziderna är numera skingrade över hela världen, huvudsakligen som ett resultat av förföljelse och förtryck genom tiderna.

Jezidernas historia och civilisation började för mer än 6000 år sedan i Mesopotamien, landet mellan Lalish, Ninawa  och Sinjar berget. Denna kultur och historia har formats av jezidiska förfäder; sumerer, babylonier Kulturen som föddes och utvecklades i Mesopotamien har tillhört de äldsta och mest utvecklade i världen.

 Jeziderna har en av de äldsta religiösa traditionerna som finns och som utövas än idag, och många av dess texter och traditioner är centrala även för andra. Jeziderna tror bara på en Gud samma Gud som kristna, judar och andra känner. Jeziderna har bara en religion som kalas SHARFADIN och SHARFADIN betyder respekt mot alla människor och religion.   

 Jeziderna finns främst i norra Irak men även i bland annat Turkiet, Syrien.

Jeziderna i Sverige

Till Sverige kom de första flyktingarna 1990 talet har majoriteten av de invandrade Jeziderna i Sverige kommit från Irak, Syrien och gamla sovjetunionen länder.

Det dröjde inte länge innan kolonier av jeziderna uppstod i de större städerna. Hässleholm och Helsingborg blev centrum för jeziderna där majoriteten bor än idag. Andra orter som samlat många Jeziderna är Norrköping, Linköping Eskilstuna, Borlänge, Örebro, Jönköping, och. Halmstad till att man sökte sig till samma områden var trygghetskänslan man fann i gruppen, social samvaro och gemenskap samt hjälp och stöd i anpassningen. Uppkomsten av de kulturella och religiösa institutionerna bidrog även de i hög grad till detta. Antalet jeziderna i Sverige uppgår till cirka 10000 personer. Det är svårt att fastställa exakta antalet eftersom jeziderna kommer från olika länder och registreras i Sverige efter det medborgarskapet man har vid inresan.